Frissítve:2024.03.01. 13:19

EGYÜTT A SIKERESEBB ISKOLAKEZDÉSÉRT!

 

Kezdje velünk gyermeke iskoláztatását !

 

Tájékoztató szülőknek,

különösen azoknak, akik nem voltak jelen

a már lezajlott személyes tájékoztatón.

 

   A XVII. kerület peremén, Rákoscsaba-Újtelepen minden érdeklődő szülőt és kisdiákot szeretettel vár a Diadal Úti Általános Iskola.

 

   A nevelőtestületünk egységes gondolkodásmódja, értékrendje és gyermekszeretete, valamint pedagógiai munkánk sokszínűsége évről évre sok kisgyermeket vonz iskolánkba. Emellett a nagy, zöld terület, tágas sportpályák, esztétikus belső terek is vonzóak lehetnek. Büszkék vagyunk jól felszerelt könyvtárunkra, és az évente megújuló könyvtári versenyeinkre is.

 

   Évfolyamonként három osztályunk van, minden diáknak lehetősége van a fejlődésre, támogatjuk a tehetséges tanulóinkat éppúgy, mint a fejlesztésre szorulókat. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinkkal az egyéni foglalkozásokon fejlesztőpedagógusaink foglalkoznak, egyikőjük speciális, zenei fejlesztőprogramba is bevonja a diákokat, ami a kerületünkben csak a mi intézményünkben működik.

 

   A nálunk folyó pedagógiai munka legfontosabb célkitűzése, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akiknek igényük van a tudás megszerzésére. Ehhez eszközünk az élmény. A Komplex Alapprogram-ba való bekapcsolódásunk eredményeként elnyertük az „Örökös Élménysuli” címet.

 

   Elsőseinket mozgásfejlesztés, TKP (tanuláskönnyítő program) valamint a Meixner-féle olvasástanulás segíti ezen az úton. Iskolánkban már első osztálytól szakköri keretben, a felső tagozaton pedig emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet; cél a junior nyelvvizsga letétele. Diákjainkat a tanórán kívül is gazdag élmények várják: informatika szakkör, énekkar, torna, vívás, labdarúgás, táncoktatás, furulyaoktatás működik a gyerekek örömére.

 

   Kiemelkedő tanulmányi területnek, profilunknak tekintjük a sportot, továbbá a természettudományos laborfoglalkozásokkal kiegészített oktatást, a nyelvoktatást, az informatikai képzést és a művészeti nevelést. Felső tagozaton nívócsoportos nyelvoktatásunk heti öt idegen nyelvi órát tesz lehetővé. Pedagógusaink szakértő figyelemmel választják ki az egyes művészeti területeken kimagasló érdeklődést mutató, és kiemelkedően jól teljesítő diákokat. Művészeti tehetséggondozó köreink a következők: zenei képzés, tánc, drámajáték, kiemelt rajzoktatás. E munkát jól egészítik ki a Bartók Béla Művészetoktatási Intézmény kihelyezett zenei tagozatai: szolfézs, zongora, hegedű, gitár és fuvola órák.

 

 

Beiratkozáshoz szükséges,
letölthető iratok:

 

Tájékoztató előzetes igényfelmérésről (Kattintson ide)

Előzetes igényfelmérés szülői nyilatkozata (Kattintson ide!)

 

Körzethatárunk - kerületi lista)

 

ISKOLAHÍVOGATÓ 2024
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bemutatkozás

Séta az épületben

 

 

 

Katolikus és református

hitoktatóink mutatkoznak be

 

 

 

Érdemes velünk kezdeni! Tájékozódjon, ismerkedjen meg iskolánkkal a honlapunkon, Facebook és Youtube felületeinken!

 

Leendő elsős osztályaink és tanítóik

 

1.a.

Táblajátékokkal kiegészített matematika orientáció – angol nyelv; Schmalzl Györgyné és Harangi Tünde

1.b

ölyökatlétikával színesített sportosztály és természetismeret orientáció –
angol nyelv;
Kékesi Krisztina és Gulyás Mária

1.c

színjátszó és kiemelt vizuális nevelésben részesülő művészeti osztály –
angol nyelv
Szilvási Ildikó és Császárné Varga Erika.

 

 

Játsszunk iskolásat! - Szülői klub

Diadal Úti Általános Iskola: beiskolázás1 2024 - indafoto.hu

 

Leendő elsős tanítóink játékos foglalkozásokra várják
jövendőbeli „kisdiákjaikat”
 A 16.30-től kezdődő negyvenöt perces foglalkozások alkalmával mesehallgatás, körjátékok, drámajátékok,
kézművesség, rajzolás és manuális fejlesztő tevékenységek
várják a kicsiket.
A foglalkozásokra személyesen az iskola titkárságán
vagy az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni január ....-től február ..-ig.
Telefon: 2576-514 ; diadal43@diadal-bp17.edu.hu
A jelentkezéshez szükség van a diák születési adataira, lakcímére,
a szülő telefonos elérhetőségére.
 

 

Diadal Úti Általános Iskola: falas tevékenységkör.png - indafoto.hu

 


Ismertető

 

FA fejezetcímre kattintva kiegészítéseket olvashat az adott fejezethez.E


 

FAz iskola pedagógiai filozófiájaE.

  Rákosmente Rákoscsaba-Újtelepét 68 éve szolgálja általános iskola, s volt diákjaink zömmel szeretettel emlékeznek a jelenlegi épületében 2024 szeptemberében 45. tanévét megkezdő egykori iskolájukra. Ennek magyarázatát minden bizonnyal a nevelőtestület tehetséggondozásra és felzárkóztatásra egyaránt törekvő pedagógiai munkájában kereshetjük.
  Tudjuk, hogy a siker közös eredmény, amiért együtt kell munkálkodnunk. Legfontosabb közös értékünknek a tudást, az odafigyelő szeretetet és az együttműködést tartjuk. Azért dolgozunk, hogy az iskola a tudás és sikerélmény forrása legyen: olyan hely, ahová szívesen jön a gyermek.

  Tehetséggondozó köreink a következők: sporttevékenységek (torna, vívás), zenei képzés, tánc, színjátszás, anyanyelv- és kommunikáció, idegen nyelv, matematika, kézművesség.

 

 

FIdegen nyelv oktatásaE

  Iskolánkban évek óta szakköri keretben kaphatnak alsósaink idegen nyelvi alapozást a negyediktől induló, s a felsőben az anyanyelvi órákkal megegyező óraszámú idegen nyelvi oktatáshoz. A nyelvoktatást az egyre erősödő szülői elvárások hatására már első évfolyamtól megkezdjük, s felsőben nívócsoportos oktatással emelt óraszámmal tanulhatnak angol és (kivezetéssel) német idegen nyelvet felsőseink. A nívócsoportok közt meghatározott rendben biztosítjuk az átjárhatóságot. A haladó csoportok órarendhez igazodó heti két óra tehetséggondozást kapnak, így nyolcadik év végére sikeres Junior-vizsgát tehetnek.

 


Az idegen nyelv oktatásának  filmlistája

 

FPárbajtőr utánpótlás-nevelésE

  A testnevelési órákat 3 testnevelő tartja. A délutáni díjmentes kínálatban gyermektorna, sportjáték, labdarúgás, vívás várja a diákokat, de önköltséges foglalkozásként alsós gyermeke járhat labdarúgó focisuliba vagy   a TORNÁDÓ HUNGARY SE ritmikus sportgimnasztika edzéseire.

Tornászcsoportjainkra nagyon büszkék vagyunk. A rendre megújult összetételű csoportok Váradi Gabriella szakmai vezetésével a meghirdetett tornaversenyek, barátságos kerületi és budapesti döntők, budapesti és országos diákolimpiai fordulók helyezettjei.
  Szakedzői képesítéssel rendelkező testnevelőnk, Budai István szakmai törekvésének köszönhetően nyolc évvel ezelőtt kezdett el iskolánk a vívással foglalkozni. A tornászlányok budapesti, országos eredményei mellett az elmúlt tanévekben a vívó fiúk bronzos párbajtőrcsapata melengette a szívünk. Örültünk annak, hogy a Magyar Vívó Szövetség a szakmai munka eredményeit látva új modern sportpadlóval fejlesztette a vívóteremként is szolgáló tornatermünket. A délutánonként tartott BHSE utánpótlás-nevelés edzései nem csupán a diadalos diákokat, de a többi kerületi iskola tanulóit is várja.


Testnevelés-oktatás filmlista

 

Anyanyelvi nevelés - könyvtár - dámapedagógia


  Az anyanyelvi nevelést is kiemelt képzési területnek tekintjük. Ez a többi között abban nyilvánul meg, hogy a tanórák anyagát igyekszünk tanórán kívüli programokkal kiegészíteni. A kisebbeknek az osztályokban megszülető dramatikus darabok, illetve a Csillagfürt színjátszó kör versenydarabjai jelentenek fellépési lehetőséget. A legjobb csoportok külön darabokkal mutatkoznak be házi Diákszínjátszó Gálánkon és egyéb meghirdetett találkozókon, rendezvényeken.

Nálunk található a kerület egyik legjobban felszerelt iskolai könyvtára is, mely a kölcsönzésen és a könyvtárhasználati ismereteken túl az olvasásra nevelés, az értő olvasás és szókincs fejlesztés feladatát is részben magára vállalva a gyermekirodalomhoz kapcsolódó rajzpályázatokat, múzeumi játékokat, házi és kerületi versenyeket szervez.

 


Könyvtári programjaink filmlistája.

 

 

Művészeti nevelés:
FzeneE

FrajzoktatásE

 Művészeti nevelésünk lehetőségeinkhez szabott irányai közül az egyik a drámapedagógiai foglalkoztatás, a másik a zene alapozása és népi játékfűzés hagyományozása, a harmadik a rajzoktatás, kézműves foglalkoztatás. A művészeti nevelésben kiemelt partnerünk a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola.

 

Zenei nevelésünk filmlistája

Képzőművészeti ösztönzésekben élen járnak tanítóink közül jó néhányan. Ennek bizonyítéka belső dekorációnkon túl a rajzpályázati eredmények sora, házi kiállításaink darabjai. Rendre meghirdetjük a környék óvodásainak és kisiskolásainak a helyi civilegyesülettel közös rajzpályázatunkat.

Erőnkhöz mérten segítői vagyunk a közművelődési intézmények rendezvényeinek. Különösen jó munkakapcsolatunk alakult ki a Vigyázó Sándor Művelődési Ház és a Csekovszky Gyűjtemény és Kiállítóház munkatársaival, akikkel közösen számos közös programot szervezünk. A Gózon Gyula Színházzal is jó kapcsolatot tartottunk fenn, hisz közelsége és darabválasztása miatt nem egy alkalommal kedvezményes árú színházi előadásokon, rendkívüli magyarórákon vehettünk részt benne...

A magyar kultúra napján igyekszünk helyet adni nívós helyi művészek képzőművészeti kiállításainak is, hogy ezzel is a művészetek szeretetére, tiszteletére nevelhessük diákjainkat. Ilyen emlékezetes kiállítás volt az "Ember és természet" című helyi művészeket bemutató tárlat, Bolza Marietta festő kiállítása, Mecseki Hargita, Babusa János és Salamon György közös bemutatkozása valamint Szalai László keramikus életműkiállítása "iskolagalériánkban".
A  közelmúltban pedig számos képzőművészettel és fotózással foglalkozó volt diákunk mutatkozott be alkotásaikkal a fiatalabb generációnak  példát mutatva arra, mivé válhatnak azok, akik az iskolai műhelymunkát hűségese tovább folytatják.
 


Képzőművészeti iskolai ösztönzéseink filmlistája

 

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület a "Nálatok vannak-e állatok?" közös rajzpályázat mellett sokat segített vívásoktatásunk technikai hátterének fejlesztésében, rendezvényeinket pedig kapcsolódó rendezvényekkel színesítette.

 

Fejlesztés

.A tanulás minősége közvetlenül alakítja az elmaradó, részképesség-zavarokkal küzdő gyermek iskolai karrierjét is, távlataiban pedig egész személyiségfejlődését, életpályáját. Az utóbbi években egyre több lett az iskolába lépő gyerekek közt a sajátos nevelési igényű tanuló. Ezt belátva évek óta a magatartási- és részképesség-zavarral, küzdő tanulókkal is kiemelt figyelemmel foglalkozik iskolánk. Úttörő kezdeményezésként az 1996/97-es tanévtől két, mára már négy fejlesztő pedagógus segíti a tanulási nehézségekkel küszködő gyerekeket alsó és felső tagozaton.

 

Az első évek

Alsó tagozaton a választható tehetséggondozó foglalkozások beépülnek egy-egy osztály tantárgyi rendszerébe, az egész napos iskolai foglalkoztatás (8.00-16.00 óráig) rendjébe, ahol tanítóink legoptimálisabban figyelhetnek a diákok egyéni fejlődési ütemére, így alkalmat adva az óvodából iskolába lépés megkönnyítésére, a képességfejlesztésre, tehetséggondozásra.
Elsős osztályainkban a hagyományos szótagoló olvasástanítási módszert alkalmazzuk.
A gyermekek egyéni képességeit tanítási órákon differenciált csoportmunka alkalmazásával fejlesztjük. Érzelmi intelligenciájukat kooperatív tanulásszervezéssel (csoportmunkával) alakítjuk.

Iskolánk tanóráiról, speciális foglalkozásairól készült filmek listája

https://www.youtube.com/watch?v=pOI_DArt8Lw&list=PL7D64345B9673EE35&index=1

 

Köszönjük, hogy időt szánt oldalunk alapos áttekintésére!
 

 

 

Ismerkedjen szakmai alapdokumentumainkkal!

 

 

Az elsős tanszerek beszerzésében partnerünk
a Faház Papírbolt Rákoscsabán

 

Fontos információk előző tanéveinkről

  

40 év képekben a folyosón

 

Életünk képekben
és filmekben

 

Diadal Úti Általános Iskola: 2015-16 első fél - indafoto.hu

A filmeket itt találja!

Torna

 

 

Párbajtőr

 

 

 

 

Alsós testnevelés

 

Idegen nyelv

 

 

Könyvtár

 

 

Énekkar

 

Ökoiskola

ökobloguk oldala

 

 

Képzőművészeti ösztönzések

 

 

Néptáncoktatás

vissza